Referenser

CR240B - Installerad i en krypgrund
C105E - Kallagerhall för metallföremål
CR450 - Flismatarrum till ett värmeverk
C35E med värmeåtervinning - Vattenverk
C65E - Betjänar ett av Sveriges största Vattenverk
Mätkammare | Strandvägen
C65E - Installerad i ett ridhus
CR5000T - Torrluftskonservering av värmepanna
CR290B - Sprinklercentral
CR200 - Kylrum
C35D - Betjänar ett renrum för produktion av kirurgiska implantat.
CR290B - Kallagerhall för anläggningsmaskiner
Storvreta Vattentorn
CR240B - Pumpstation för dricksvatten
C30E - Betjänar arkiv för metallföremål
CR300 - Betjänar arkiv för träföremål