Referenser

Under våra 18 år har vi installerat över 1500st avfuktare. Nedan följer ett axplock av utförda montage. 
C65E - Betjänar en serverhall. 
CR240B - Installerad i en krypgrund
C65E - Säkerställer en korrosionsfri miljö i ett vattenverk. 
CR400B - Installerad i en pumpstation för dricksvatten.
C65E - Betjänar ett av Sveriges största vattenverk
C35E - Betjänar operationsrum. (Under pågående installation)
C65E - Installerad i ett ridhus
CR5000T - Torrluftskonservering av värmepanna
CR240B - Håller kondensproblemen borta från kalla vattenledningar under mark.
C105E - Kallagerhall för metallföremål
CR450 - Flismatarrum till ett värmeverk
​​​​​​​
C35E med värmeåtervinning - Vattenverk
CR290B - Sprinklercentral
CR200 - Kylrum
C35D - Betjänar ett renrum för produktion av kirurgiska implantat.
CR290B - Kallagerhall för anläggningsmaskiner
CR01LK - Ventilkammare i ett vattentorn.
CR240B - Pumpstation för dricksvatten
C30E - Betjänar arkiv för metallföremål
CR300 - Betjänar arkiv för träföremål
CR290B - Krypgrund tillhörande en skolbyggnad.
CR290B - Krypgrund tillhörande en skolbyggnad.
C35E - Skyddar en fuktutsatt kulvert.
C65E tillsammans med en högtrycksfläkt - torrkonserverar del av värmepanna.
C65E - Skyddar delar av Sveriges största reningsverk för avloppsvattenvatten mot fukt.


​​​​​​​C35E - Kallagerhall för obehandlat virke.
CR240B tillsammans med en högtrycksfläkt - torrkonserverar del av värmepanna.